Veelgestelde vragen

 • Wat is een tandarts-endodontoloog?

  Een tandarts-endodontoloog is een tandarts die zich heeft gespecialiseerd in wortelkanaalbehandelingen, de behandeling van tandletsels en alles wat met de zenuwen van uw tanden en kiezen te maken heeft. Na de gewone tandartsenstudie, die minstens vijf jaar duurt, heeft de tandarts-endodontoloog een specialisatieopleiding van drie jaar afgerond.

 • Hoe werkt de verwijzing?

  Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. U krijgt een verwijsbrief van uw tandarts waarna u contact met ons opneemt om een afspraak te maken.
  2. Uw tandarts vult online een verwijsbrief in waarna wij zelf contact met u opnemen voor een afspraak.

  Bij dringende gevallen proberen we de wachttijd voor consultatie en behandeling zo kort mogelijk te houden.

 • Waarom een wortelkanaalbehandeling uitvoeren?

  In de tanden en kiezen zit levend weefsel waaronder zenuwen en bloedvaten, dit complex wordt de pulpa genoemd. De wortels van tanden en kiezen zijn hol. Binnenin deze holle ruimte, midden in de tand, lopen kleine bloedvaatjes en zenuwen.

  Door het zenuwweefsel in de tand of kies kan o.a. warmte en koude gevoeld worden. Als het pulpaweefsel geïrriteerd raakt door bijv. tandbederf dan kan er pijn ontstaan. In het begin is de pijn vaak mild en van korte duur. De pijn kan worden opgewekt door o.a. warmte en koude of zoetigheid. In een verder gevorderd stadium van de zenuwontsteking kan de pijn zeer heftig zijn en lang aanhouden. Een zenuw kan behalve door tandbederf ook geïrriteerd raken door blootliggend tandbeen bij gevoelige tandhalzen, tandenknarsen en trauma (klap). Ook nadat een tandarts geboord heeft kan een zenuw ontstoken raken. 

  Bij een lichte ontsteking van de zenuw kan deze zich soms herstellen en hoeft er geen wortelkanaalbehandeling gedaan te worden. Soms kan de zenuw ook ontstoken zijn geraakt of zelfs afsterven zonder tand/kiespijn veroorzaakt te hebben. In deze gevallen zal een wortelkanaalbehandeling moeten worden uitgevoerd.

  Een wortelkanaalbehandeling kan om verschillende redenen uitgevoerd worden. Een veel voorkomende situatie is die met hevige kiespijn. Het levende deel (pulpa) van de tand/kies is dan dermate ontstoken (pulpitis) dat de tandarts de zenuw verwijdert om de patiënt van de pijn af te helpen. Door de wortelkanaalbehandeling wordt het afsterven van de pulpa niet afgewacht en kan een mogelijke ontsteking rondom de wortelpunt voorkomen worden. In sommige gevallen heeft de kroon van een tand niet genoeg houvast meer om een vulling of een kroon op te kunnen maken. Na een wortelkanaalbehandeling kan het kanaal gebruikt worden om een stift in te plaatsen, welke als houvast dient voor de vulling of kroon.

  Een wortelkanaalbehandeling is ook noodzakelijk als de pulpa reeds afgestorven is, of als er een wortelpuntontsteking aanwezig is. De wortelkanaalbehandeling is er dan op gericht de bacteriën uit het wortelkanaal te verwijderen en natuurlijk om te voorkomen dat ze daar weer in binnendringen. Na het schoonmaken van de wortelkanalen zal ook de ontsteking rondom de wortelpunt kunnen genezen en het bot weer kunnen teruggroeien.

 • Hoe lang duurt de behandeling?

  Een wortelkanaalbehandeling is een nauwkeurige behandeling die onder de microscoop wordt uitgevoerd. We streven er naar om de behandeling in één keer af te ronden. Gemiddeld duurt een behandeling daarom anderhalf tot twee uur per tand of kies, hoewel kortere en langere behandelingen ook voorkomen.

 • Na de behandeling, wat dan?

  Na de behandeling wordt u terug naar uw eigen tandarts verwezen voor het definitieve coronale herstel dwz. het herstel van uw kroon met een vulling of een (in het labo vervaardigde) kroon.
  Wij verbinden ons er ook steeds toe om een verslag van de behandeling te sturen naar uw tandarts (mail of brief).

 • Doet een endodontische behandeling pijn?

  De wortelkanaalbehandeling is in de meeste gevallen nagenoeg pijnloos uit te voeren. Bij een acute ontsteking met hevige pijn kan het soms moeilijker zijn om de tandzenuw te verdoven (lokale verdoving).

 • Wat moet ik doen bij napijn?

  Enige dagen napijn na een wortelkanaalbehandeling is normaal, de pijn wordt met name gevoeld bij kauwen/dichtbijten, tikken of andere krachten op de tand/kies. In sommige gevallen was de ontsteking dermate groot dat het herstel langer zal duren en kunnen enige weken klachten aanwezig blijven. De napijn is echter perfect te onderdrukken door de voorgeschreven medicatie in te nemen. U krijgt na afloop schriftelijke informatie mee met telefoonnummers waar wij voor vragen en overleg - ook buiten de praktijkuren - te bereiken zijn.

 • Wordt een endodontische behandeling terugbetaald door het ziekenfonds?

  Tandarts-endodontologen zijn niet geconventioneerd. Dit houdt in dat er geen volledige terugbetaling kan gebeuren door het ziekenfonds.

 • Heeft u op- of aanmerkingen over de praktijk?

  Hoewel wij er veel aan doen om u zo goed mogelijk te helpen, kan het zijn dat u na afloop op- of aanmerkingen heeft. U kan steeds uw bemerkingen telefonisch of schriftelijk bij ons melden.